F-Gazy dla klientów

Rozporządzenie PE i Rady UE NR 517/2017

Konsekwencją nowych przepisów będzie ujednolicenie obowiązków m.in. nakładanych na operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń będących systemami przeciwpożarowymi (zawierających fluorowane gazy cieplarniane tzw. F-gazy)

     Pomagamy naszym klientom w oznakowaniu i założeniu kart urządzenia jak również wykonujemy testy szczelności potwierdzone certyfikatem personalnym zgodnym z wytycznymi ustawy F-gazowej. 

ZRÓB TO SAM

 
KLIKAJĄC W IKONY OTWORZY SIĘ INSTRUKCJA JAK RÓWNIEŻ DOSTĘP DO CRO

Co niezwykle istotne, uprawnionym do dokonywania wpisów dotyczących tych czynności jest już nie tylko certyfikowany serwisant. Nie trzeba zatem udostępniać mu komputera, lecz otrzymawszy od administratora dostęp do CRO, można dokonać samodzielnie wpisu na podstawie protokołu sporządzonego i podpisanego przez uprawnionego serwisanta

Dla zainteresowanych cała ustawa w załączniku wraz z zaznaczonymi najważniejszymi informacjami w górnej części strony zatytułowana Rozporządzenie PE i rady UE