SUPRA

Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.

KOD

OPIS

SKRÓT ANG.

AL0

√ NISKIE CIŚNIENIE OLEJU (KONTROLKA MOŻE SIĘ ZAPALIĆ W PRZYPADKU ZŁEGO PODŁĄCZENIA ALTERNATORA)

ENG OIL

AL1

√ WYSOKA TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO

ENG HOT

AL2

√ WYSOKIE/NISKIE CIŚNIENIE CZYNNIKA CHŁODNICZ.

HI PRESS

AL3

√ NIEUDANY ROZRUCH

STARTFAIL

AL4

√ NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA

LOW BATT

AL5

√ WYSOKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA

HI BATT

AL6

ODSZRANIANIE TRWAŁO POWYŻEJ 45 MINUT

DEFRAIL

AL7

(√) WZBUDZENIE ALTERNATORA

ALT AUX

AL8

√ ROZRUSZNIK

STARTER

AL9

√ CZUJNIK TEMP. POWIETRZA POWROTNEGO

RA SENSOR

AL10

CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA WYLOTOWEGO

SA SENSOR

AL11

CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO

WT SENSOR

AL12

√ TEMPERATURA SPRĘŻANIA

HIGH CDT

AL13

CZUJNIK TEMPERATURY SPRĘŻANIA

CD SENSOR

AL14

√ PRZECIĄŻENIE SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

SBY MOTOR

AL15

√ PRZEPALONY BEZPIECZNIK

FUSE BAD

AL16

OSTRZEŻENIE O STANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

SYSTEM CK

AL17

WYŚWIETLACZ

DISPLAY

AL18

LICZNIK SERWISOWY 1

SERVICE1

AL19

LICZNIK SERWISOWY 2

SERVICE2

AL20

√ GŁÓWNA KOMORA CHŁODNICZA ALARM TEMP.

RAS OUT

AL21

√ KOMORA CHŁODNICZA 2 ALARM TEMPERATURY

2RA OUT

AL22

√ KOMORA CHŁODNICZA 3 ALARM TEMPERATURY

3RA OUT

AL23

BRAK ZASILANIA W TRYBIE STANDBY

NO POWER