Xarios

Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.
  • Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund klawisz „SET”, by uzyskać dostęp do kodów usterek.
  • Nacisnąć klawisz „–„ lub „+”, aby wyświetlić alarmy
  • Do przewijania listy alarmów służy klawisz „+”
A01
Wyłączenie – presostat niskiego ciśnienia LP.
A02
Wyłączenie – presostat wysokiego ciśnienia HP.
A03
Wyłączenie – zabezpieczenie nad prądowe silnika napędu elektrycznego, lub przekaźnik nad prądowy.
A04
Błąd w obwodzie sprzęgła sprężarki trybu ROAD.
A05
Błąd w obwodzie stycznika sterującego sprężarki STAND BY.
A06
Błąd w obwodzie wentylatora skraplacza.
A07
Błąd w obwodzie wentylatora 1-ego parownika.
A08
Błąd w obwodzie grzania ROAD, 1 parownik (opcja).
A09
Błąd w obwodach sterowania zaworem odszraniania.
A10
Błąd w obwodzie zaworu wtryskowego.
A11
Błąd w obwodzie zaworu grzania.
A12
Alarm przegrzania wnętrza.
A13
Alarm przechłodzenia wnętrza.
A14
Alarm odszraniania (czas trwania > 45 min).
A15
Nastawa temperatury przekracza dopuszczalnym zakres (-29°C do +30°C).
A16
Błąd w obwodzie grzałki odpływu wody.
A17
Przegrzanie motosprężarki Stand by.
A18
Błąd sterowania grzania Stand by parownik 1 (opcja).
A19
Błąd sterowania zaworu cieczy parownika 1 (opcja).
A20
Presostat niskiego ciśnienia sekcji stand by (opcja).
A21
Przerwa w obwodzie motosprężarki stand by.
A22
Przerwa w obwodzie wentylatora skraplacza.
A23
Przerwa w obwodzie grzania sekcji Road parownik 1.
A24
Przerwa w obwodzie zaworu odszraniania (HGS1).
A25
Przerwa w obwodzie zaworu wtryskowego.
A26
Przerwa w obwodzie zaworu gorącego gazu (HGS2).
A27
Przerwa w obwodzie grzałki odpływu wody (DWR1).
A28
Przerwa w obwodzie grzania stand by (EHR) parownik 1 (opcja).