Uszczelniacz wału silnika od strony sprężarki TK 4.82 / 4.86 33-2974z

379,80  netto

33-2974, 332974, 332-974

SLX Spectrum
SLX-300
SLXe Spectrum
SLXe Spectrum Whisper
SLXe-100
SLXe-200
SLXe-300
SLXe-300 Whisper
SLXe-300 Whisper Pro
SLXe-400

SL-400e / SL400E

SL-200e / SL200E

SL-100e / SL100E

SL-400e SR2 / SL400ESR2

SL-100e Tier 2 Engine / SL100ETIER2

SL-200e Tier 2 Engine / SL200ETIER2

SL-400e SR2 Tier 2 Engine / SL400ETIER2

Spectrum SL Tier 2 Engine / SpectrumSLTier2

SL Spectrum Tier 2 Engine / SL SpectrumTier2

Opis

33-2974, 332974, 332-974

SLX Spectrum
SLX-300
SLXe Spectrum
SLXe Spectrum Whisper
SLXe-100
SLXe-200
SLXe-300
SLXe-300 Whisper
SLXe-300 Whisper Pro
SLXe-400

SL-400e / SL400E

SL-200e / SL200E

SL-100e / SL100E

SL-400e SR2 / SL400ESR2

SL-100e Tier 2 Engine / SL100ETIER2

SL-200e Tier 2 Engine / SL200ETIER2

SL-400e SR2 Tier 2 Engine / SL400ETIER2

Spectrum SL Tier 2 Engine / SpectrumSLTier2

SL Spectrum Tier 2 Engine / SL SpectrumTier2