Promocja!

Wał korbowy sprężarki X426 gruby 22-1075z

1 399,99  netto

Numery porównawcze:

Thermo King
22-1075, 221075, 221-075

2930B01G08

Przy schemacie graficznym proszę wcisnąć lupę aby powiększyć zdjęcie;

Pozycja nr: 2

SMX-50 / SMX50 / SMX 50
SMX-SR / SMXSR / SMX SR / SMX Smart Reefer / SMXSmartReefer
SMX, SMX-II / SMXII / SMX2 / SMX 2
Super-II / SuperII / Super2 / Super 2
TK6000 / TK 6000
SL-TCI / SLTCI / SL TCI
SL-100 / SL100
SL-200 / SL200
SL-300 / SL300
SL-400 / SL400
LRT-I / LRTI / LRT1 / LRT 1
Specrtum DE / SpectrumDE / DE Spectrum / DESpectrum
Spectrum SL / SpectrumSL / SL Spectrum / SLSpecTrum
Spectrum SL Tier 2 / SpectrumSLTier2 / SL Spectrum Tier 2 / SLSpecTrumTier2
SL-100e / SL100e
SL-100e Tier 2 / SL100e Tier2 / SL100eTier2
SL-200e / SL200e
SL-200e Tier 2 / SL200e Tier2 / SL200eTier2
SL-400e / SL400e
SL-400e Smart Reefer 2 / SL400eSmartReefer2 / SL-400e SR2 / SL400eSR2
SL-400e Smart Reefer 2 Tier 2 / SL400eSmartReefer2Tier2 / SL-400e SR2 Tier 2 / SL400eSR2Tier2

Opis

Numery porównawcze:

Thermo King
22-1075, 221075, 221-075

2930B01G08

Przy schemacie graficznym proszę wcisnąć lupę aby powiększyć zdjęcie;

Pozycja nr: 2

SMX-50 / SMX50 / SMX 50
SMX-SR / SMXSR / SMX SR / SMX Smart Reefer / SMXSmartReefer
SMX, SMX-II / SMXII / SMX2 / SMX 2
Super-II / SuperII / Super2 / Super 2
TK6000 / TK 6000
SL-TCI / SLTCI / SL TCI
SL-100 / SL100
SL-200 / SL200
SL-300 / SL300
SL-400 / SL400
LRT-I / LRTI / LRT1 / LRT 1
Specrtum DE / SpectrumDE / DE Spectrum / DESpectrum
Spectrum SL / SpectrumSL / SL Spectrum / SLSpecTrum
Spectrum SL Tier 2 / SpectrumSLTier2 / SL Spectrum Tier 2 / SLSpecTrumTier2
SL-100e / SL100e
SL-100e Tier 2 / SL100e Tier2 / SL100eTier2
SL-200e / SL200e
SL-200e Tier 2 / SL200e Tier2 / SL200eTier2
SL-400e / SL400e
SL-400e Smart Reefer 2 / SL400eSmartReefer2 / SL-400e SR2 / SL400eSR2
SL-400e Smart Reefer 2 Tier 2 / SL400eSmartReefer2Tier2 / SL-400e SR2 Tier 2 / SL400eSR2Tier2