Zaścianki 92
serwis@emkar.eu
+48502084646

TK SLX / SL.r

Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.

  1. KOD
OPISPOSTĘPOWANIE
1.Повторное применение микропроцессораNW
2.Датчик испарителяNW
3.испарителя воздуха впускного #1 (драйвер)NW
4.испарителя воздуха выпускного #1 (драйвер)NW
5.Датчик температуры окружающей средыNW
6.датчик температуры охлаждающей жидкостиNW
7.датчик скорости двигателяNW
8.агрегат измеряет температуру через датчик катушкиNW
9.высокая температура испарителяX LUB NW
10.высокое давление нагнетанияX LUB NW
11.агрегат измеряет температуру альтернативную датчикаNW
12.датчик или другой сигнал выключающийX
13.датчик температурыNW
14. размораживание завершено по времениNW
15.свечи накаливания или подогреватель воздухаX LUB NW
16.ручной запуск не завершенNW
17.ошибка запуска двигателя, нет вращенияX LUB NW
18.высокая температура охлаждающей жидкости двигателяX LUB NW
19.низкое давление маслаX LUB NW
20.ошибка запуска двигателяX LUB NW
21.ошибка разницы температуры в цикле охлажденияNW
22.ошибка разницы температуры в цикле отопленияNW
23.авария цикла охлажденияX
24.авария цикла нагреваX
25. генераторX LUB NW
26.охлаждающая способностьNW
27.высокая скорость криогенного привода (CR)X
28.автоматическое тестирование агрегата прерваноNW
29.схема закрылков размораживанияNW
 30.заслонка оттаивания заблокированаX
31.выключатель давления маслаX LUB NW
 32.низкая охлаждающая способностьX
33.скорость двигателяNW
34.проверить схему модуляцииNW
35.схема рабочего релеX
36.электродвигательX
37.уровень охлаждающей жидкости двигателяNW
38.неправильная электрическая фазаX
39.контур водного клапанаNW
40.высокоскоростная схемаX LUB NW
41.температура охлаждающей жидкости двигателяNW
42.вынужденные медленные обороты двигателяNW
43.вынужденные медленные обороты двигателя в цикле модуляцииNW
44.топливная системаX
45.клапан горячего пара или перепускной клапанX LUB NW
46.ошибка воздушного потокаNW
47. датчик испарителя TCX
48.проверьте ремни или сцеплениеX LUB NW
49.зарезервированный для CR 
50.установить часыNW
 51блок аварийного включения по цепиX LUB NW
52 отопительный контурX LUB NW
 53контур экономайзераX LUB NW
 54превышено время тестаNW
 55высокая/низкая частота вращения двигателяNW
56низкая скорость вентиляторов испарителяNW
 57высокая скорость вращения вентиляторов испарителяNW
 58низкая скорость вращения вентиляторов конденсатораNW
 59высокая скорость вращения вентиляторов конденсатораNW
 60схема усилителяX LUB NW
 61низкое напряжение батареиX LUB NW
 62амперметр вне диапазона калибровкиX
 63остановлен двигательX LUB NW
 64напоминание о самопроверкеNW
 65разница температур вне диапазона CRX LUB NW
 66низкий уровень маслаX LUB NW
 67контур клапана жидкостной линииX LUB NW
 68внутреннее повреждение микропроцессораNW
 69система перемагничиванияX LUB NW
70счетчик часовNW
 71Счетчик часов № 4 превысил пределNW
 72Счетчик часов № 5 превысил пределNW
 73Счетчик часов № 6 превысил пределNW
 74микропроцессор переключился на настройки по умолчаниюNW
 75повреждение оперативной памяти микропроцессораX LUB NW
 76повреждение микропроцессораX LUB NW
 77повреждение микропроцессора типа S-KX LUB NW
 78повреждение памяти регистратора данных LOGGERAX LUB NW
 79 перезагрузка памяти DATA LOGGERANW
 датчик температуры компрессораNW
 высокая температура компрессораNW
 максимальная температура компрессораX LUB NW
 низкая температура охлаждающей жидкости двигателяNW
 аварийный запуск двигателяNW
 агрегат начисляется на аварийный режимNW
 Датчик давленияNW
 датчик давления всасыванияNW
 ZAREZERWOWANE DLA CR 
 OBWÓD ZAWORU ETVX LUB NW
 PRZECIĄŻENIE SILNIKA ELEKTRYCZNEGOX LUB NW
 OBWÓD AUTO. ZAŁĄCZENIA SIL. ELEKTR.X LUB NW
 KALIBRACJA CZUJNIKÓW TEMP.NW
 NISKIE CIŚNIENIE SSANIA SPRĘŻARKIX LUB NW
 OBWÓD ODCIĄŻENIA NR 1X LUB NW
 OBWÓD ODCIĄŻENIA NR 2X LUB NW
 NISKI POZIOM PALIWAX LUB NW
 CZUJKA TEMP. POWROTU PAROWNIKA (CR)X LUB NW
 CZUJKA POZIOMU PALIWANW
 WYSOKA RÓŻNICA CIŚNIEŃ SPRĘŻARKIX LUB NW
 WENTYLATOR PODGRZEWACZA (CR)X LUB NW
 CHŁODZENIE STEROWANE CZUJ. TEMP. PAR. (CR)X LUB NW
 NISKA TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKAX LUB NW
 NISKI POZIOM PALIWA PODGRZEWACZA (CR)NW
 OBROTY WENTYLATORÓW PAROWNIKANW
 OBWÓD ZAWORU CIŚNIENIOWEGO ZBIORNIKAX LUB NW
 OBWÓD ZAWORU PRZEDMUCHOWEGOX LUB NW
 OBWÓD ZAWORU CISX LUB NW
 PRZEKROCZONY CZAS OTWARCIA DRZWINW
 CZUJNIK CIŚNIENIA TŁOCZENIAPATRZ KOD 86
 OBWÓD ZAWORU LINII SSANIAX LUB NW
 AGREGAT NIEWŁAŚCIWIE SKONFIGUROWANYNW
 WENTYLATORY PAROWNIKÓW TCX LUB NW
 OBWÓD PODGRZEWACZANW
 ALARM WIELOFUNKCYJNY – AGREGAT NIE MOŻE PRACOWAĆX
 CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA TŁOCZENIAX LUB NW
 CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA SSANIANW
 AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE DIESEL-ELEKTRYKNW
 AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE ELEKTRYK-DIESELNW
 ZAREZERWOWANY DLA CR 
 OBWÓD WZBUDZENIA ALTERNATORAX LUB NW
 OBWÓD ZAWORU WTRYSKU CZYNNIKAX LUB NW
 OBWÓD DIESEL-ELEKTRYKX LUB NW
 CZUJNIK DOLOT. TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKANW
 CZUJNIK WYLOT. TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKANW
 CZUJNIK POZIOMU ZBIORNIKAX LUB NW
 REGULATOR CIŚNIENIA (CR)NW
 NASTAWA TEMPERATURY NIE ZAPAMIĘTANANW
 PRZEGLĄD SILNIKA DIESLA NR1NW
 PRZEGLĄD SILNIKA DIESLA NR2NW
 PRZEGLĄD SILNIKA ELEKTRYCZNEGO NR1NW
 PRZEGLĄD SILNIKA ELEKTRYCZNEGO NR 2NW
 PRZEGLĄD AGREGATU NR1NW
 PRZEGLĄD AGREGATU NR2NW
 ZASILANIE STEROWNIKANW
 BŁĄD ZAPASOWEGO SYGNAŁU WEJŚCIOWEGONW
 BŁĄD ZAPASOWEGO SYGNAŁU WYJŚCIOWEGONW
 CZUJNIK POWIETRZA DOLOTOWEGO #2(wyświetl)NW
 CZUJNIK POWIETRZA WYLOTOWEGO #2(wyświetl)NW
A01
Выключение – датчик давления (низкого давления) LP.
A02
Выключение – датчик давления (высокого давления) HP.
A03
Выключение – защита от тока электродвигателя или реле электрические.
A04
Ошибка в режиме компрессора цепи сцепления ROAD.
A05
Ошибка в цепи управления контактором компрессора STAND BY.
A06
Ошибка в цепи вентилятора конденсатора.
A07
Ошибка в контуре вентилятора испарителя 1.
A08
Ошибка в контуре отопления ROAD, испаритель 1 (опция).
A09
Ошибка в цепях управления клапана размораживания.
A10
Ошибка в контуре впрыскивающего клапана.
A11
Błąd w obwodzie zaworu grzania.
A12
Alarm przegrzania wnętrza.
A13
Alarm przechłodzenia wnętrza.
A14
Alarm odszraniania (czas trwania > 45 min).
A15
Nastawa temperatury przekracza dopuszczalnym zakres (-29°C do +30°C).
A16
Błąd w obwodzie grzałki odpływu wody.
A17
Przegrzanie motosprężarki Stand by.
A18
Błąd sterowania grzania Stand by parownik 1 (opcja).
A19
Błąd sterowania zaworu cieczy parownika 1 (opcja).
A20
Presostat niskiego ciśnienia sekcji stand by (opcja).
A21
Przerwa w obwodzie motosprężarki stand by.
A22
Przerwa w obwodzie wentylatora skraplacza.
A23
Przerwa w obwodzie grzania sekcji Road parownik 1.
A24
Przerwa w obwodzie zaworu odszraniania (HGS1).
A25
Przerwa w obwodzie zaworu wtryskowego.
A26
Przerwa w obwodzie zaworu gorącego gazu (HGS2).
A27
Przerwa w obwodzie grzałki odpływu wody (DWR1).
A28
Przerwa w obwodzie grzania stand by (EHR) parownik 1 (opcja).
A01
Выключение – датчик давления (низкого давления) LP.
A02
Выключение – датчик давления (высокого давления) HP.
A03
Выключение – защита от тока электродвигателя или реле электрические.
A04
Ошибка в режиме компрессора цепи сцепления ROAD.
A05
Ошибка в цепи управления контактором компрессора STAND BY.
A06
Ошибка в цепи вентилятора конденсатора.
A07
Ошибка в контуре вентилятора испарителя 1.
A08
Ошибка в контуре отопления ROAD, испаритель 1 (опция).
A09
Ошибка в цепях управления клапана размораживания.
A10
Ошибка в контуре впрыскивающего клапана.
A11
Błąd w obwodzie zaworu grzania.
A12
Alarm przegrzania wnętrza.
A13
Alarm przechłodzenia wnętrza.
A14
Alarm odszraniania (czas trwania > 45 min).
A15
Nastawa temperatury przekracza dopuszczalnym zakres (-29°C do +30°C).
A16
Błąd w obwodzie grzałki odpływu wody.
A17
Przegrzanie motosprężarki Stand by.
A18
Błąd sterowania grzania Stand by parownik 1 (opcja).
A19
Błąd sterowania zaworu cieczy parownika 1 (opcja).
A20
Presostat niskiego ciśnienia sekcji stand by (opcja).
A21
Przerwa w obwodzie motosprężarki stand by.
A22
Przerwa w obwodzie wentylatora skraplacza.
A23
Przerwa w obwodzie grzania sekcji Road parownik 1.
A24
Przerwa w obwodzie zaworu odszraniania (HGS1).
A25
Przerwa w obwodzie zaworu wtryskowego.
A26
Przerwa w obwodzie zaworu gorącego gazu (HGS2).
A27
Przerwa w obwodzie grzałki odpływu wody (DWR1).
A28
Przerwa w obwodzie grzania stand by (EHR) parownik 1 (opcja).