VIENTO 200/300 r.

Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.

  • Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund klawisz „SET”, by uzyskać dostęp do kodów usterek.
  • Nacisnąć klawisz „–„ lub „+”, aby wyświetlić alarmy
  • Do przewijania listy alarmów służy klawisz „+”

KOD USTERKI – MIGA CZERWONA DIODA LED

 

KOD

OPIS

WYŁ. AGREGATU

SPRAWDŹ

A00

WSZYSTKO OK

A01/A02

NISKIE/WYSOKIE CIŚNIENIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

TAK

KONTAKT Z SERWISEM

A04

USTERKA SPRZĘGŁA SPRĘŻARKI NAPĘDU ROAD

NIE

A06

USTERKA WENTYLATORA SKRAPLACZA

A07

USTERKA WENTYLATORA PAROWNIKA

A09

USTERKA ZAWORU ODSZRANIANIA

A10

USTERKA ZAWORU WTRYSKU CIECZY (INV)

A11

USTERKA ZAWORU GORĄCEGO GAZU (MHV)

A15

NASTAWA TEMPERATURY WYKRACZA POZA ZAKRES -29°C/+30°C

TAK

  1. Wyświetlanie bezpośrednie

BEZPOŚREDNIE KOMUNIKATY O USTERKACH WYŚWIETLANE SĄ ZAMIAST ODCZYTU TEMPERATURY OD RAZU PO WYKRYCIU USTERKI I POZOSTAJĄ NA WYŚWIETLACZU PRZEZ CAŁY CZAS. AGREGAT NIE ZOSTANIE URUCHOMIONY DO CZASU DO ZANIKU USTERKI, BĄDŹ JEJ NAPRAWY.

KOD

OPIS

WYŁ. AGREGATU

SPRAWDŹ

E ECZUJNIK TEMPERATURY PAROWNIKA (PRZERWA W OBWODZIE)TAK-CZUJNIK PAROWNIKA I JEGO POŁĄCZENIA– NAPIĘCIE AKUMULATORA 12VDC/POŁĄCZENIA
b A tALARM NISKIEGO NAPIĘCIA AKUMULATORA
ErrBŁĘDNIE ZAPROGRAMOWANA PRZEZ UŻYTK. WARTOŚĆ MAKSIMUM NASTAW TEMP.NIE– WARTOŚĆ ZADANA
– – –WARTOŚĆ ZADANA NIŻSZA OD MAKSIMUM NASTAW TEMPERATURY, ALE W ZAKRESIE -29°C/+30°CNIE– WARTOŚĆ ZADANA