TK SLX/SL

Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.

KOD

OPIS

POSTĘPOWANIE

 1.  
PONOWNE ZAŁĄCZENIE MIKROPROCESORA

NW

 1.  
CZUJNIK WĘŻOWNICY PAROWNIKA

NW

 1.  
CZUJNIK POWIETRZA DOLOTOWEGO #1 (STEROW.)

NW

 1.  
CZUJNIK POWIETRZA WYLOTOWEGO #1 (STEROW.)

NW

 1.  
CZUJNIK TEMPERATURY OTOCZENIA

NW

 1.  
CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

NW

 1.  
CZUJNIK OBROTÓW SILNIKA

NW

 1.  
AGR. KONTR. TEMP. POPRZEZ CZUJKĘ WĘŻOWNICY

NW

 1.  
WYSOKA TEMPERATURA PAROWNIKA

X LUB NW

 1.  
WYSOKIE CIŚNIENIE TŁOCZENIA

X LUB NW

 1.  
AGR. KONTROLUJE TEMP. ALTERNATYWNĄ CZUJKĄ

NW

 1.  
CZUJNIK LUB INNY SYGNAŁ WYŁĄCZAJĄCY

X

 1.  
CZUJNIK TEMPERATURY

NW

 1.  
ODSZRANIANIE ZAKOŃCZONE PRZEZ CZAS

NW

 1.  
ŚWIECE ŻAROWE LUB PODGRZEWACZ POWIETRZA

X LUB NW

 1.  
START RĘCZNY NIEDOKOŃCZONY

NW

 1.  
BŁĄD ROZRUCHU SILNIKA. BRAK OBROTÓW

X LUB NW

 1.  
WYSOKA TEMP. PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

X LUB NW

 1.  
NISKIE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKA

X LUB NW

 1.  
BŁĄD ROZRUCHU SILNIKA

X LUB NW

 1.  
BŁĄD RÓŻNICY TEMPERATURY W CYKLU CHŁODZENIA

NW

 1.  
BŁĄD RÓŻNICY TEMPERATURY W CYKLU GRZANIA

NW

 1.  
AWARIA CYKLU CHŁODZENIA

X

 1.  
AWARIA CYKLU GRZANIA

X

 1.  
ALTERNATOR

X LUB NW

 1.  
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA

NW

 1.  
WYSOKIE OBROTY SIŁ. KRIOGENICZNEGO (CR)

X

 1.  
AUTO TEST AGREGATU PRZERWANY

NW

 1.  
OBWÓD KLAPY ODSZRANIANIA

NW

 1.  
KLAPA ODSZRANIANIA ZABLOKOWANA

X

 1.  
WYŁĄCZNIK CIŚNIENIA OLEJU

X LUB NW

 1.  
NISKA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA

X

 1.  
OBROTY SILNIKA

NW

 1.  
SPRAWDŹ OBWÓD MODULACJI

NW

 1.  
OBWÓD PRZEKAŻNIKA PRACY

X

 1.  
SILNIK ELEKTRYCZNY

X

 1.  
POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

NW

 1.  
NIEWŁAŚCIWA FAZA ELEKTRYCZNA

X

 1.  
OBWÓD ZAWORU WODNEGO

NW

 1.  
OBWÓD WYSOKICH OBROTÓW

X LUB NW

 1.  
TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

NW

 1.  
WYMUSZONE WOLNE OBROTY SILNIKA

NW

 1.  
WYMUSZONE WOLNE OBR. SILNIKA W CYKLU MODULACJI

NW

 1.  
UKŁAD PALIWA

X

 1.  
ZAWÓR GORĄCYCH PAR LUB OMIJAJĄCY

X LUB NW

 1.  
BŁĄD PRZEPŁYWU POWIETRZA

NW

 1.  
CZUJNIK PAROWNIKA TC

X

 1.  
SPRAWDŹ PASKI LUB SPRZĘGŁO

X LUB NW

 1.  
ZAREZERWOWANY DLA CR 
 1.  
NASTAWA ZEGARA

NW

 1.  
OBWÓD WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO AGREGATU

X LUB NW

 1.  
OBWÓD GRZANIA

X LUB NW

 1.  
OBWÓD EKONOMIZERA

X LUB NW

 1.  
PRZEKROCZONY CZAS TESTU

NW

 1.  
WYSOKIE/NISKIE OBROTY SILNIKA

NW

 1.  
NISKIE OBROTU WENTYLATORÓW PAROWNIKA

NW

 1.  
WYSOKIE OBROTY WENTYLATORA PAROWNIKA

NW

 1.  
NISKIE OBROTY WENTYLATORA SKRAPLACZA

NW

 1.  
WYSOKIE OBROTY WENTYLATORÓW SKRAPLACZA

NW

 1.  
OBWÓD WZMACNIACZA

X LUB NW

 1.  
NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA

X LUB NW

 1.  
AMPEROMIERZ POZA ZAKRESEM KALIBRACJI

X

 1.  
ZATRZYMANA PRACA SILNIKA

X LUB NW

 1.  
PRZYPOMNIENIE WYKONYWANIA AUTOTESTU

NW

 1.  
RÓŻNICA TEMPERATURY POZA ZAKRESEM CR

X LUB NW

 1.  
NISKI POZIOM OLEJU SILNIKA

X LUB NW

 1.  
OBWÓD ZAWORU LINII CIECZY

X LUB NW

 1.  
USZKODZENIE WEWNĘTRZNE MIKROPROCESORA

NW

 1.  
UKŁAD REMAGNETYZACJI

X LUB NW

 1.  
LICZNIK MOTOGODZIN

NW

 1.  
LICZNIK MOTOGODZIN NR 4 PRZEKROCZYŁ LIMIT

NW

 1.  
LICZNIK MOTOGODZIN PRZEKROCZYŁ NR 5 PRZEKROCZYŁ LIMIT

NW

 1.  
LICZNIK MOTOGODZIN NR 6 PRZEKROCZYŁ LIMIT

NW

 1.  
MIKROPROCESOR PRZESZEDŁ NA NASTAWY DOMYŚLNE

NW

 1.  
USZKODZENIA PAMIĘCI RAM MIKROPROCESORA

X LUB NW

 1.  
USZKODZENIE MIKROPROCESORA

X LUB NW

 1.  
USZKODZENIE MIKROPROCESORA TYPU S-K

X LUB NW

 1.  
USZKODZENIE PAMIĘCI DATA LOGGERA

X LUB NW

 1.  
PRZEŁADOWANIE PAMIĘCI DATA LOGGERA

NW

 1.  
CZUJNIK TEMPERATURY SPRĘŻARKI

NW

 1.  
WYSOKA TEMPERATURA SPRĘŻARKI

NW

 1.  
MAKSYMALNA TEMPERATURA SPRĘŻARKI

X LUB NW

 1.  
NISKA TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

NW

 1.  
AWARYJNE WZNOWIENIE PRACY SILNIKA

NW

 1.  
AGR. ZMUSZONY DO AWARYJNEGO CYKLU PRACY

NW

 1.  
CZUJNIK CIŚNIENIA TŁOCZENIA

NW

 1.  
CZUJNIK CIŚNIENIA SSANIA

NW

 1.  
ZAREZERWOWANE DLA CR 
 1.  
OBWÓD ZAWORU ETV

X LUB NW

 1.  
PRZECIĄŻENIE SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

X LUB NW

 1.  
OBWÓD AUTO. ZAŁĄCZENIA SIL. ELEKTR.

X LUB NW

 1.  
KALIBRACJA CZUJNIKÓW TEMP.

NW

 1.  
NISKIE CIŚNIENIE SSANIA SPRĘŻARKI

X LUB NW

 1.  
OBWÓD ODCIĄŻENIA NR 1

X LUB NW

 1.  
OBWÓD ODCIĄŻENIA NR 2

X LUB NW

 1.  
NISKI POZIOM PALIWA

X LUB NW

 1.  
CZUJKA TEMP. POWROTU PAROWNIKA (CR)

X LUB NW

 1.  
CZUJKA POZIOMU PALIWA

NW

 1.  
WYSOKA RÓŻNICA CIŚNIEŃ SPRĘŻARKI

X LUB NW

 1.  
WENTYLATOR PODGRZEWACZA (CR)

X LUB NW

 1.  
CHŁODZENIE STEROWANE CZUJ. TEMP. PAR. (CR)

X LUB NW

 1.  
NISKA TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKA

X LUB NW

 1.  
NISKI POZIOM PALIWA PODGRZEWACZA (CR)

NW

 1.  
OBROTY WENTYLATORÓW PAROWNIKA

NW

 1.  
OBWÓD ZAWORU CIŚNIENIOWEGO ZBIORNIKA

X LUB NW

 1.  
OBWÓD ZAWORU PRZEDMUCHOWEGO

X LUB NW

 1.  
OBWÓD ZAWORU CIS

X LUB NW

 1.  
PRZEKROCZONY CZAS OTWARCIA DRZWI

NW

 1.  
CZUJNIK CIŚNIENIA TŁOCZENIA

PATRZ KOD 86

 1.  
OBWÓD ZAWORU LINII SSANIA

X LUB NW

 1.  
AGREGAT NIEWŁAŚCIWIE SKONFIGUROWANY

NW

 1.  
WENTYLATORY PAROWNIKÓW TC

X LUB NW

 1.  
OBWÓD PODGRZEWACZA

NW

 1.  
ALARM WIELOFUNKCYJNY – AGREGAT NIE MOŻE PRACOWAĆ

X

 1.  
CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA TŁOCZENIA

X LUB NW

 1.  
CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA SSANIA

NW

 1.  
AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE DIESEL-ELEKTRYK

NW

 1.  
AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE ELEKTRYK-DIESEL

NW

 1.  
ZAREZERWOWANY DLA CR 
 1.  
OBWÓD WZBUDZENIA ALTERNATORA

X LUB NW

 1.  
OBWÓD ZAWORU WTRYSKU CZYNNIKA

X LUB NW

 1.  
OBWÓD DIESEL-ELEKTRYK

X LUB NW

 1.  
CZUJNIK DOLOT. TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKA

NW

 1.  
CZUJNIK WYLOT. TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKA

NW

 1.  
CZUJNIK POZIOMU ZBIORNIKA

X LUB NW

 1.  
REGULATOR CIŚNIENIA (CR)

NW

 1.  
NASTAWA TEMPERATURY NIE ZAPAMIĘTANA

NW

 1.  
PRZEGLĄD SILNIKA DIESLA NR1

NW

 1.  
PRZEGLĄD SILNIKA DIESLA NR2

NW

 1.  
PRZEGLĄD SILNIKA ELEKTRYCZNEGO NR1

NW

 1.  
PRZEGLĄD SILNIKA ELEKTRYCZNEGO NR 2

NW

 1.  
PRZEGLĄD AGREGATU NR1

NW

 1.  
PRZEGLĄD AGREGATU NR2

NW

 1.  
ZASILANIE STEROWNIKA

NW

 1.  
BŁĄD ZAPASOWEGO SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO

NW

 1.  
BŁĄD ZAPASOWEGO SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO

NW

 1.  
CZUJNIK POWIETRZA DOLOTOWEGO #2(wyświetl)

NW

 1.  
CZUJNIK POWIETRZA WYLOTOWEGO #2(wyświetl)

NW