VECTOR 1350

Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.

KOD

OPIS BŁĘDU

1

NISKI POZIOM OLEJU

11

NISKIE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO

12

WYSOKA TEMP. PŁYNU CHŁODZĄCEGO DIESLA

13

WYSOKIE CIŚNIENIE NA TŁOCZENIU

14

WYSOKI POBÓR PRĄDU ZMIENNEGO

15

WYSOKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA

16

NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA

17

WYSOKA TEMPERATURA NA TŁOCZENIU

18

NISKIE CIŚNIENIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

19

WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA BRAK PALIWA

20

ALARMY SPRĘŻARKI PRZEKROCZONE

21

WYMAGANY RESET W WARSZTACIE

27

WYSOKIE CIŚNIENIE SSANIA

28

NISKA RÓŻNICA CIŚNIEŃ W OBIEGU CHŁODNICZYM

29

SPRAWDŹ OBIEG GRZANIA

30

BRAK PRACY PRZEZ MIN. CZAS

31

NIEUDANY AUTOMATYCZNY START

34

NIEUDANE ZATRZYMANIE SILNIKA DIESLA

35

SPRAWDŹ OBWÓD ROZRUSZNIKA

36

SPRAWDŹ TEMPERATURĘ PŁYNU CHŁODZ. DIESLA

37

SPRAWDŹ NISKĄ PRĘDKOŚĆ SILNIKA

38

SPRAWDŹ WYSOKĄ PRĘDKOŚĆ SILNIKA

39

SPRAWDŹ OBROTY SILNIKA DIESLA

41

ZABLOKOWANY SILNIK

53

TEMPERATURA POZA ZAKRESEM

54

NIEUDANE ODSZRANIANIE

55

SPRAWDŹ PNEUMATYCZNY CZUJNIK ODSZRANIANIA

56

SPRAWDŹ PRZEPŁYW POWIETRZA PRZEZ PAROWNIK

57

SPRAWDŹ ZDALNY WYŁĄCZNIK 1

59

BRAK REJESTROWANIA DANYCH

60

NIEPOPRAWNY CZAS W REJESTRATORZE DANYCH

61

OTWARTE DRZWI

73

BRAK ZASILANIA – SPRAWDŹ KABEL

76

PRZEGRZANIE WENTYLATORA SKRAPLACZA

77

PRZEGRZANIE WENTYLATORÓW PAROWNIKA

81

SPRAWDŹ PRZEKAŹNIK PODGRZEWANIA PALIWA

84

SPRAWDŹ POMARAŃCZOWĄ LAMPKĘ WSKAŹNIKA ŚWIETLNEGO KIEROWCY

85

SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU ODCIĄŻAJĄCEGO UL

93

SPRAWDŹ OBWÓD „BRZĘCZYKA”

95

SPRAWDŹ STYCZNIK WENTYLATORA SKRAPLACZA

96

SPRAWDŹ STYCZNIK GENERATORA

100

BŁĄD GENERATORA

109

SPRAWDŹ STYCZNIK WENYLATORÓW PAROWNIKA

121

SPRAWDŹ CZUJNIK TEMP. ZEWNĘTRZNEJ AAT

122

SPRAWDŹ CZUJNIK RAT

123

SPRAWDŹ CZUJNIK SAT

125

SPRAWDŹ CZUJNIK TEMP. TŁOCZENIA CDP

126

SPRAWDŹ CZUJNIK POZIOMU PALIWA FLS

129

SPRAWDŹ CZUJNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO ENCT

130

SPRAWDŹ CZUJNIK OBROTÓW ENSSR

132

SPRAWDŹ CZUJNIK KOŃCA ODSZRANIANIA DTT

223

WYMAGANY PRZEGLĄD SERWISOWY DIESEL

224

WYMAGANY PRZEGLĄD SERWISOWY SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

225

WYMAGANY PRZEGLĄD SERWISOWY

232

BŁĄD NASTAWY TEMPERATURY

233

BŁĄD – MODEL URZĄDZENIA

237

BŁĄD NASTAW PARAMETRÓW FUNKCYJNYCH

238

BŁĄD KONFIGURACJI

245

BŁĄD ZAPISU/KASOWANIA

246

BŁĄD SUMY KONTROLNEJ NVD

248

BŁAD INFORMACJI KONTROLERA

249

BŁĄD SYSTEMU

2000

BŁĄD OPROGRAMOWANIA

3000

PRZECIĄŻENIE SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

3002

POŚLIZG SPRZĘGŁA

5002

SPRAWDŹ PRZEKAŹNIK POMPY PALIWA

5003

SPRAWDŹ PRZEKAŹNIK TRYBU DIESEL/ELECTRIC

5007

SPRAWDŹ BEZPIECZNIK F3 MIKROPROCESORA SMV

5008

SPRAWDŹ BEZPIECZNIK F10 MIKROPROCESORA MM

5012

SPRAWDŹ OBWÓD ZASILANIA MIKROPROCESORA ENCU

5014

BŁĄD ROZRUSZNIKA

5015

BŁĄD ZAWORU TRÓJDROŻNEGO

5017

SPRAWDŹ OBWÓD ŚWIEC ŻAROWYCH

5018

SPRAWDŹ OBWÓD KONTROLI ZASILANIA

5024

SPRAWDŹ PRACĘ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

5025

SPRAWDŹ ZASILANIE POSTOJOWE I STYCZNIK PSCON

5026

SPRAWDŹ ZASILANIE POSTOJOWE I KOLEJNOĆ FAZ

6001

ALARM WSKAŹNIKA ŚWIETLNEGO KIEROWCY

6002

TRYB OCHRONY SPRĘŻARKI –WYSOKA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA AAT

20100

BŁĄD MAGISTRALI CAN MM-PANEL STEROWANIA

21100

BŁĄD MAGISTRALI CAN MM

22100

BŁĄD WEWNĘTRZNY WEJŚĆ MM

22101

WEJŚCIE 1-NISKIE NAPIĘCIE CZUJNIKA

22102

WEJŚCIE 1-WYSOKIE NAPIĘCIE CZUJNIKA

22103

WEJŚCIE 1 –UTRATA KONFIGURACJI

23100

BŁĄD WEWNĘTRZNY WYJŚĆ MM

23101

WYJŚCIE 1- UTRATA KONFIGURACJI

25101

WYSOKI POBÓR PRĄDU – ZAWÓR MODULACJI SSANIA

25102

NAPIĘCIE MODUŁU SMV

26100

BŁĄD MAGISTRALI CAN MM-ENCU

26101

PRZEGRZANIE SILNIKA DIESEL

26102

NISKA TEMP. PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

26103

WYSOKA TEMP. PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

26104

WYSOKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA

26105

WYSOKA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA

26106

NISKIE NAPIĘCIE CZUJNIKA OBROTÓW ENSSN

26107

NISKIE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO

26108

BŁĄD CZUJNIKA POŁOŻENIA LISTWY POMPY WTRYSKOWEJ RPS

26109

BŁAD CEWKI FSA

26110

BŁAD CZUJNIKA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ ENSSN

26111

NISKIE NAPIĘCIE CZUJNIKA CIŚNIENIA W KOLEKTORZE DOLOTOWYM SILNIKA

26112

WYSOKIE NAPIĘCIE CZUJNIKA CIŚNIENIA W KOLEKTORZE DOLOTOWYM SILNIKA

27100

BRAK KOMUNIKACJI Z MODUŁEM KOMUNIKACJI COMM

27200

BRAK KOMUNIKACJI Z OPCJONALNYM MODUŁEM KOMUNIKACJI COMM