Mapowanie – Certyfikaty

Mapowanie naczep do certyfikatów GDP

Mapowanie temperatury w pojazdach

Pojazdy-chłodnie lub naczepy, przeznaczone do przewozu leków lub produktów spożywczych, powinny być wyposażone w rejestratory temperatury i regularnie mapowane. Bieżąca kontrola rozkładu temperatur i wilgotności pozwala na podjęcie szybkich działań w sytuacji, gdy dojdzie do awarii urządzeń chłodzących lub rozszczelnienia drzwi naczepy. 

Mapowanie przeprowadzamy urządzeniem które posiada certyfikat wzorcowania  PCA wydany przez akredytowane laboratorium.

Mapowanie

Rozkład temperatur w przestrzeni załadunkowej , wymagane do przewozu leków.
Warto też zaznaczyć, że badanie rozkładu temperatur może się odbywać w zróżnicowanych warunkach – między innymi podczas postoju pojazdu lub bezpośrednio w trasie.

Świadectwa wzorcowania rejestratorów temperatury

Wzorcowanie

Wzorcowanie powinno być przeprowadzane wszędzie tam, gdzie wykonywane pomiary mają wpływ na życie i zdrowie człowieka

Świadectwo wzorcowania to dokument, który potwierdza, że przyrząd spełnia określone właściwości metrologiczne, a tym samym pomiary wykonywane za pomocą tego przyrządu można uznać za wiarygodne i rzetelne. Potocznie stosuje się także określenia świadectwo kalibracji,  certyfikat kalibracji, certyfikat wzorcowania, świadectwo sprawdzenia.

Wzorcowanie przeprowadzamy urządzeniem które posiada certyfikat wzorcowania  PCA wydany przez akredytowane laboratorium.

 

Crtyfikaty ATP (FRC,FNA)

Wykonujemy akredytowane badania zgodne z Umową ATP dotyczącą przewozu towarów, artykułów spożywczych szybko psujących się, a także do specjalnych środków transportu dopasowanych do tych przewozów. Badania prowadzimy dla:

– Izolowanych cieplnie środków transportu samochodowego przeznaczonych do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych;

– Kontenerów izotermicznych do drogowego, kolejowego i morskiego transportu ładunków, które umożliwiają przeładunki między wyżej wymienionymi, różnymi rodzajami transportu;

– Izolowanych środków transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę — kontenery.

ATP, "FRC-FNA"

Wspołpracujemy z Akredytowanym Laboratorium.