60-0575 Skraplacz SLX,SLXe,SLXi Thermo King

7 800,00  netto

60-0575 Skraplacz SLX,SLXe,SLXi Thermo King

SLX 100, SLX100, SLX-100
SLXe 100, SLXe100, SLXe-100
SLX 200, SLX200, SLX-200
SLXe 200, SLXe200, SLXe-200
SLX 300, SLX300, SLX-300
SLXe 300, SLXe300, SLXe-300
SLX 400, SLX400, SLX-400
SLXe 400, SLXe400, SLXe-400

Kategoria:

Opis

60-0575 Skraplacz SLX,SLXe,SLXi Thermo King

SLX 100, SLX100, SLX-100
SLXe 100, SLXe100, SLXe-100
SLX 200, SLX200, SLX-200
SLXe 200, SLXe200, SLXe-200
SLX 300, SLX300, SLX-300
SLXe 300, SLXe300, SLXe-300
SLX 400, SLX400, SLX-400
SLXe 400, SLXe400, SLXe-400